Dil Seçiniz
AR-GE

TURKTIPSAN A.Ş. ileri teknoloji ile donatılmış laboratuvarlarında, çağdaş ve bilimsel mantığa sahip yetişmiş personelleri ile ülkemizin “İlaçta Dışa Bağlılığın Azaltılması” hedefleri doğrultusunda katma değerli ürünler ile ülke ekonomisine katkıda bulunmaya ve ithalatı azaltmaya yönelik Ar-Ge çalışmalarını sürdürmektedir. Firmamız hedeflerini gerçekleştirmek adına bir Ar-Ge Merkezi ortamı oluşturmuş ve denetim süreçlerini başarı ile geçerek 05.01.2017 tarihinde T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından “Ar-Ge Merkezi” olarak onaylanmıştır.

Ar-Ge Merkezinde doktora öğrencisi, yüksek lisans ve lisans mezunu kimyager, kimya mühendisi, eczacı ve biyologlardan oluşan uzman kadro ile, Quality by Design (QbD) anlayışıyla kaliteden ödün vermeksizin uluslararası regülasyonlar doğrultusunda yeni ürün formülasyonları geliştirilmektedir. Sağlık Bakanlığı’nın ‘İlaçta Yerelleştirme Projesi’ hedefine paralel olarak, Türkiye’de üretimi olmayan,  yurtdışından ithal edilen yüksek katma değerli ve stratejik nitelikte ampul ve torba formlu yenilikçi ürünler Üniversite Sanayi İşbirliği ve TÜBİTAK desteği ile geliştirilmiştir. Yapılan çalışmalar kapsamında, TURKTIPSAN A.Ş. Ar-Ge Merkezi Ankara Sanayi Odası (ASO) tarafından, "55. Yıl ve 58. Yıl Ar-Ge Merkezi Ödülleri" almıştır.

Ar-Ge Merkezinde projeler ilaç sektörünün değişen ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilmektedir. Geliştirilen ürünler ile sağlık sektöründeki ürün çeşitliliği yerel kaynaklarla artırılacak, hastaların kaliteli ilaca erişimi kolaylaştırılarak hem ülkemize hem de pandemi ile mücadele veren tüm ülkelere fayda sağlanacaktır. Ar-Ge Merkezi kapsamında geliştirilen ürünlerin Türk Patent ve Marka Kurumu’dan marka tescilleri alınmakta ve yapılan araştırmaların bilimsel dergilerde yayınlanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bunun yanı sıra, ilaç sektöründeki yenilik ve gelişmeleri takip etmek, yapılan çalışmaları sektör ve bilim dünyası ile paylaşmak amacıyla ulusal ve uluslararası kongrelerde yer alınmaktadır.  Bu doğrultuda, 18. Uluslararası Kromatografi Kongresi, 9. ve 10. Uluslararası İlaç Kimyası Kongresi ve 10. Ulusal Analitik Kimya Kongresi’ne projeler kapsamında geliştirilen, literatürde yer almayan, hızlı, hassas ve maliyet etkin yeni analiz metotlarına ait poster bildirileri ile katılım sağlanmıştır.  ‘Rapid and sensitive RP- HPLC Method For Determination of Moxifloxacin In Injectable Dosage Forms’ başlıklı çalışmamız 10. Uluslararası İlaç Kimyası Kongresi’nde mansiyon ödülü almıştır.

Ar-Ge merkezimiz, yenilikçi ve katma değeri yüksek yerli ürünler geliştirmeyi dışa bağımlılığı azaltma yönünde önemli bir adım olarak görmekte, geliştirilen her ürünün Türkiye ve global ilaç sektörüne artı bir değer olarak yansıması hedefi ile çalışmalarına devam etmektedir.