Dil Seçiniz
Kalite Politiklamız
Türk sağlık sektöründe parenteral solüsyon üretimi yapan firmalar arasında modern Alman menşeili üretim bandında polipropilen torba kullanan ilk firma TURKTIPSAN A.Ş’dir. Kalite anlayışımız; cGMP kurallarına uygun,  ileri teknoloji kullanılarak ve uzman çalışanlar ile sağlık sektörüne üretici firma sıfatı ile hizmet etmeye yöneliktir.
Kuruluşumuz üst yönetimi, kuruluşun amacına uygun, kalite hedeflerinin oluşturulması ve gözden geçirilmesi için bölüm sorumlularına ve çalışanlarımıza bir çerçeve oluşturan, kalite yönetim sisteminin şartlarına uyma ve kalite yönetim sisteminin etkililiğinin sürekli olarak iyileştirilmesi taahhüdünü ve tüm çalışanlarının beklentilerini içeren kalite politikasını oluşturmuş ve dokümante etmiştir.
Kuruluş prensiplerine ve kurumsal kimliğine bağlı hareket ederek;
 
• Üretimde cGMP (Güncel iyi İmalat Uygulamaları) ve cGLP (Güncel İyi Laboratuvar Uygulamaları) ISO 9001, ISO 13485 ve tüm tıbbi cihaz yönetmelik ve direktif standartları, ulusal ve uluslararası kabul görmüş standartlar gibi yasal gerekliliklere aksaksız uymayı,
• Tüm süreçlerde; değişen ve gelişen müşteri beklentilerini dikkate alarak ürün ve hizmet kalitemizi sürekli geliştirmeyi ve bu kültürü desteklemeyi,
• İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmayı ve iş hacmini sürekli geliştirerek, ülke ekonomisine katkıda bulunmayı,
• Kalite sistemleri çerçevesinde tüm çalışanların daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler haline gelmeleri için ekip çalışmasına önem vererek kalite düzeyini sürekli yükseltmeyi,
• Ar-Ge ve üretim altyapımız ve bilgi teknolojileri imkanlarımızla tüm iş süreçlerimizde önde olmayı,
• Başlanan her projeyi zamanında, en üst düzey tekniklerle projesine tam uyumlu, istenen kalitede ve bütçe sınırları içinde eksiksiz tamamlamayı,
• Şirket bünyesinde inovasyon takımları kurarak değişik ve fark yaratacak iş süreçleriyle kaliteli ürünlerin geliştirilmesine öncülük etmeyi,
• Maliyetleri düşürmek ve karlılığı arttırmak için teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeyi ve uygulamayı,
• Ürün kalitesinin nihai tüketici kullanımı aşamasına kadar takibini,
• Politikanın, tüm personele iletilmesi ve personel tarafından anlaşılmasının sağlanmasını,
• Politikanın, sürekli gözden geçirilmesi ve etkinliğinin sürdürülmesinin sağlanmasını,
• Çevrenin korunması bilinciyle çalışma stratejisi benimsenmesini ve İş Sağlığı ve Güvenliği esaslarını göz önünde tutarak çalışmayı kalite politikası olarak benimsemiştir.