info@turktipsan.com.tr +90 (0312) 844 15 08

Ar-Ge

TURKTIPSAN Ar-Ge Merkezi, ilaç araştırma ve geliştirme çalışmaları ile ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda yeni tedavi yaklaşımlarına uygun, etkin, hasta uyumunu sağlayan, inovatif, ekonomik ürünler geliştirerek insan sağlığının hizmetine sunmayı hedeflemekte ve bu kapsamda faaliyetlerini sürdürmektedir. Ar-Ge Merkezinde yetkin ve deneyimli personeli tarafından etkin madde araştırmaları, ürün ve formülasyon geliştirme kapsamında; literatür araştırmaları, patent araştırmaları, proses ve analitik metot validasyonları, laboratuvar ve pilot ölçekli üretim çalışmaları, geliştirilen ürünlerin stabilite takip çalışmaları ve CTD dosyalarının hazırlanması faaliyetleri yürütülmektedir.

TURKTIPSAN, TÜBİTAK – TEYDEB tarafından “1501 Sanayi AR-GE Projeleri Destekleme Programı” kapsamında desteklenen projelerimizden “TPN (Toplam Parenteral Beslenme) Çözeltileri Formülasyon ve Analitik Metot Geliştirme” adlı projemiz, 2016 yılında onaylanmış ve Mart 2019 yılında tamamlanmıştır. Milli ve Yerli ürün geliştirme kapsamındaki projelerimiz  TÜBİTAK ve Ar-GE Merkezi desteği ile devam etmektedir.

TURKTIPSAN, Ar-Ge çalışmalarının sürekli artırılması adına ve teknolojinin insan sağlığında kullanımının etkinleştirilmesi hedefine paralel olarak yeni yatırımlar ve yeni projelere hız kesmeden devam etmektedir.