info@turktipsan.com.tr +90 (0312) 844 15 08

İrigasyon Solüsyonları

Ürün Kataloğu
TTS İzotonik %0.9 Sodyum Klorür Cerrahi Kullanım İçin İrigasyon Çözeltisi
Etken Madde : Her 100 mL;
0.9 g Sodyum klorür
Ticari Şekli : PP şişe
Hacim : 500 mL, 1000 mL
Farmakolojik Grup : İrigasyon Solüsyonları
Farmakoterapötik Grup : Cerrahi irigasyon çözeltileri
Neofleks %5 Mannitol İrigasyon Solüsyonu
Etken Madde : Her 100 mL;
5 g Mannitol
Ticari Şekli : PP torba (Tüm Hacimler) PVC torba (Tüm Hacimler)
Hacim : 3.000 mL
Farmakolojik Grup : İrigasyon Solüsyonları
Farmakoterapötik Grup : Cerrahi irigasyon çözeltileri