info@turktipsan.com.tr +90 (0312) 844 15 08

Multiple Elektrolit Solüsyonları

Ürün Kataloğu
Neofleks İzoplen-S Dengeli Elektrolit içeren İnfüzyon için Çözelti
Etken Madde : Her 100 mL;
0.53 g Sodyum klorür
0.037 g Potasyum klorür
0.03 g Magnezyum klorür hekzahidrat
0.37 g Sodyum asetat trihidrat
0.5 g Sodyum glukonat
0.0008 g Monobazik potasyum fosfat
0.012 g Dibazik sodyum fosfat heptahidrat
Ticari Şekli : PP torba (Tüm Hacimler) PVC torba (Tüm Hacimler)
Hacim : 500 mL, 1.000 mL
Farmakolojik Grup : Çoklu Elektrolit IV Solüsyonları
Farmakoterapötik Grup : İntravenöz çözeltiler / Elektrolit dengesini etkileyen çözeltiler
Neofleks İzoplen-M %5 Dekstrozlu Dengeli Elektrolit içeren İnfüzyon için Çözelti
Etken Madde : Her 100 mL;
5.0 g Dekstroz monohidrat
0.28 g Sodyum asetat trihidrat
0.15 g Potasyum klorür
0.13 g Dibazik potasyum fosfat
0.091 g Sodyum klorür
0.021 g Sodyum metabisülfit
Ticari Şekli : PP torba (Tüm Hacimler) PVC torba (Tüm Hacimler)
Hacim : 500 mL, 1.000 mL
Farmakolojik Grup : Çoklu Elektrolit IV Solüsyonları
Farmakoterapötik Grup : İntravenöz çözeltiler / Elektrolit dengesini etkileyen çözeltiler
Neofleks İzoplen-P %5 Dekstrozlu Dengeli Elektrolit içeren İnfüzyon için Çözelti
Etken Madde : Her 100 mL;
5.0 g Dekstroz anhidrat
0.26 g Sodyum laktat (%100)
0.13 g Potasyum klorür
0.031 g Magnezyum klorür heksahidrat
0.026 g Dibazik potasyum fosfat
0.021 g Sodyum bisülfit
Ticari Şekli : PP torba (Tüm Hacimler) PVC torba (Tüm Hacimler)
Hacim : 250 mL, 500 mL, 1.000 mL
Farmakolojik Grup : Çoklu Elektrolit IV Solüsyonları
Farmakoterapötik Grup : İntravenöz çözeltiler / Elektrolit dengesini etkileyen çözeltiler
Neofleks Ringer Çözeltisi
Etken Madde : Her 100 mL;
0.860 g Sodyum klorür,
0.033 g Kalsiyum klorür dihidrat,
0.030 g Potasyum klorür
Ticari Şekli : PP torba
Hacim : 1.000 mL, 2000 mL
Farmakolojik Grup : Çoklu Elektrolit IV Solüsyonları
Farmakoterapötik Grup : Elektrolitler
Neofleks % 5 Dekstroz Laktatlı Ringer Sudaki Çözeltisi
Etken Madde : Her 100 mL;
5.0 g Dekstroz anhidrat
0.60 g Sodyum klorür
0.31 g Sodyum laktat
0.03 gPotasyum klorür
0.02 g Kalsiyum klorür dihidrat
Ticari Şekli : PP torba
Hacim : 500 mL, 1.000 mL
Farmakolojik Grup : Çoklu Elektrolit IV Solüsyonları
Farmakoterapötik Grup : Karbonhidratlı elektrolit çözeltileri
Neofleks Laktatlı Ringer Çözeltisi
Etken Madde : Her 100 mL;
0.60 g Sodyum klorür
0.31 g Sodyum laktat
0.03 g Potasyum klorür
0.02 g Kalsiyum klorür dihidrat
Ticari Şekli : PP torba (Tüm Hacimler) PVC torba (2000mL)
Hacim : 500 mL, 1.000 mL, 2000 mL
Farmakolojik Grup : Çoklu Elektrolit IV Solüsyonları
Farmakoterapötik Grup : İntravenöz çözeltiler / Elektrolit dengesini etkileyen çözeltiler