info@turktipsan.com.tr +90 (0312) 844 15 08

Premiks Solüsyonlar

Ürün Kataloğu
Lexsan 500 mg/100 ml IV İnfüzyonluk Çözelti
Etken Madde : Her 100 mL;
100 mg Levofloksasin
Ticari Şekli : PP torba
Hacim : 100mL
Farmakolojik Grup : Premiks Solüsyonları
Farmakoterapötik Grup : Florokinolonlar
Turktıpsan Moksifloksasin 400 mg/250 mL IV İnfüzyonluk Çözelti
Etken Madde : Her 100 mL;
160 mg Moksifloksasin
Ticari Şekli : PP torba
Hacim : 250mL
Farmakolojik Grup : Premiks Solüsyonları
Farmakoterapötik Grup : Florokinolonlar
Turktıpsan Magnezyum Sülfat 40g/1000 ml I.V. İnfüzyon İçin Çözelti
Etken Madde : Her 100 mL;
4 g Magnezyum sülfat heptahidrat
Ticari Şekli : PP torba
Hacim : 1000mL
Farmakolojik Grup : Premiks Solüsyonları
Farmakoterapötik Grup : Mineral destekleri
Turktıpsan Magnezyum Sülfat 4g/100 ml I.V. İnfüzyon İçin Çözelti
Etken Madde : Her 100 mL;
4 g Magnezyum sülfat heptahidrat
Ticari Şekli : PP torba
Hacim : 100mL
Farmakolojik Grup : Premiks Solüsyonları
Farmakoterapötik Grup : Mineral destekleri
Neofleks % 0.2 Teofilin % 4.55 Dekstroz IV. Enjeksiyonluk Çözelti
Etken Madde : Her 100 mL;
200 mg Teofilin anhidr
4.55 g Dekstroz anhidrat
Ticari Şekli : PP torba (Tüm Hacimler) PVC torba (Tüm Hacimler)
Hacim : 100mL
Farmakolojik Grup : Premiks Solüsyonları
Farmakoterapötik Grup : Obstrüktif solunum yolu hastalıklarında kullanılan diğer sistemik ilaçlar, Ksantinler
Neofleks % 0.5 Metronidazol I.V. Enjeksiyonluk Çözelti
Etken Madde : Her 100 mL;
500 mg Metronidazol
Ticari Şekli : PP torba (Tüm Hacimler) PVC torba (Tüm Hacimler)
Hacim : 100mL
Farmakolojik Grup : Premiks Solüsyonları
Farmakoterapötik Grup : Anaerobisitler