info@turktipsan.com.tr +90 (0312) 844 15 08

Temel Solüsyonlar

Ürün Kataloğu
Neofleks 1/3 I.V. İnfüzyonluk Çözelti (PP şişe imal)
Etken Madde : Her 100 mL;
3.03 g Dekstroz anhidrat
0.3 g Sodyum klorür
Hacim : 500 mL 1000 mL
Farmakolojik Grup : Temel IV Solüsyonlar
Farmakoterapötik Grup : Elektrolit dengesini etkileyen çözeltiler /Karbonhidratlı elektrolit çözeltileri
Neofleks %20 Mannitol Sudaki Çözeltisi
Etken Madde : Her 100 mL;
20 g Mannitol
Ticari Şekli : PP torba (250,500,1000 mL) PVC torba (100,150 mL)
Hacim : 100mL, 150mL, 250mL, 500mL, 1.000mL
Farmakolojik Grup : Temel IV Solüsyonlar
Farmakoterapötik Grup : İntravenöz çözeltiler / Ozmotik diürez yapan çözeltiler
Neofleks % 3 Hipertonik Sodyum Klorür Sudaki Çözeltisi
Etken Madde : Her 100 mL;
3.0 g Sodyum klorür
Ticari Şekli : PP torba
Hacim : 50 mL, 100 mL, 150 mL, 250mL
Farmakolojik Grup : Temel IV Solüsyonlar
Farmakoterapötik Grup : Elektrolit dengesini etkileyen çözeltiler
Neofleks 1/3 I.V. İnfüzyon için Enjeksiyonluk Çözelti
Etken Madde : Her 100 mL;
3.03 g Dekstroz anhidrat
0.3 g Sodyum klorür
Ticari Şekli : PP torba PVC torba
Hacim : 250mL, 500mL
Farmakolojik Grup : Kan ve Perfüzyon Solüsyonları
Farmakoterapötik Grup : Elektrolit dengesini etkileyen çözeltiler / Karbonhidratlı elektrolit çözeltiler
Neofleks % 5 Dekstroz % 0,9 Sodyum Klorür Sudaki Çözeltisi
Etken Madde : Her 100 mL;
5 g Dekstroz anhidrat
0.9 g Sodyum klorür
Ticari Şekli : PP torba (Tüm Hacimler) PVC torba (Tüm Hacimler)
Hacim : 500mL, 1.000mL
Farmakolojik Grup : Temel IV Solüsyonlar
Farmakoterapötik Grup : Elektrolit dengesini etkileyen çözeltiler / Karbonhidratlı elektrolit çözeltileri
Neofleks % 5 Dekstroz % 0,45 Sodyum Klorür Sudaki Çözeltisi
Etken Madde : Her 100 mL;
5 g Dekstroz anhidrat
0.45 g Sodyum klorür
Ticari Şekli : PP torba (Tüm Hacimler) PVC torba (Tüm Hacimler)
Hacim : 250mL, 500mL, 1.000mL
Farmakolojik Grup : Temel IV Solüsyonlar
Farmakoterapötik Grup : Elektrolit dengesini etkileyen çözeltiler / Karbonhidratlı elektrolit çözeltileri