info@turktipsan.com.tr +90 (0312) 844 15 08

Veteriner Ürünleri

Ürün Kataloğu
Neokalzol Enjeksiyonluk Çözelti
Etken Madde : Her 1 mL’de;
4 mg Butafosfan,
190 mg Kalsiyum glukonat monohidrat (182,36 mg Kalsiyum glukonata eşdeğer),
45 mg Kalsiyum glukoheptonat anhidrat,
10 mg Kalsiyum d-sakkarat tetrahidrat (7,75 mg Kalsiyum d-sakkarata eşdeğer),
60 mg Magnezyum klorür hekzahidrat (28,13 mg Magnezyum klorüre eşdeğer),
42 mg Borik asit,
0,8 mg Metil paraben
Ticari Şekli : PP şişe
Hacim : 100 mL 250 mL 500 mL 1000mL
ATC Grup : Mineral Destekleri
Farmakolojik Grup : Veteriner Enjeksiyonluk Çözelti
Neofleks Kalsi-Vet Enjeksiyonluk Çözelti
Etken Madde : Her 1 mL;
465 mg Kalsiyum glukonat monohidrat (429,15 mg Kalsiyum glukonata eşdeğer)
20 mg Kalsiyum glukoheptonat anhidrat
5 mg Kalsiyum d-sakkarat tetrahidrat (3,875 mg Kalsiyum d-sakkarata eşdeğer)
20 mg Kalsiyum hipofosit
30 mg Magnezyum klorür hekzahidrat (14,055 mg Magnezyum klorüre eşdeğer)
90 mg Borik asit
Ticari Şekli : PP şişe
Hacim : 100 mL, 250 mL, 500 mL
ATC Grup : Mineral Destekleri
Farmakolojik Grup : Veteriner Enjeksiyonluk Çözelti
Neofleks Kal-Vet Enjeksiyonluk Çözelti
Etken Madde : Her 1 mL;
222,5 mg Kalsiyum glukonat monohidrat
40 mg Kalsiyum glukoheptonat anhidrat
4,7 mg Kalsiyum d-sakkarat tetrahidrat
34 mg Magnezyum klorür hekzahidrat
45 mg Borik asit
Ticari Şekli : PP şişe
Hacim : 100 mL, 500 mL
ATC Grup : Mineral Destekleri
Farmakolojik Grup : Veteriner Enjeksiyonluk Çözelti
Neofleks Ringer-Vet Perfüzyonluk Çözelti
Etken Madde : Her 1 mL;
6 mg Sodyum Klorür
0.3 mg Potasyum Klorür
0.2 mg Kalsiyum Klorür Dihidrat
3.1 mg Sodyum Laktat
Ticari Şekli : PP torba
Hacim : 500 mL, 1.000 mL
ATC Grup : Elektrolit dengesini etkileyen çözeltiler
Farmakolojik Grup : Veteriner Perfüzyonluk Solüsyonlar
Neofleks Elektro-Vet Perfüzyonluk Çözelti
Etken Madde : Her 1 mL;
0.35 mg Kalsiyum Klorür Dihidrat
0.31 mg Magnezyum Klorür Hekzahidrat
0.75 mg Potasyum Klorür
0.75 mg Sodyum Sitrat Dihidrat
5 mg Sodyum Klorür
6.4 mg Sodyum Asetat Trihidrat
Ticari Şekli : PP torba
Hacim : 500 mL, 1000 mL
ATC Grup : Elektrolit dengesini etkileyen çözeltiler
Farmakolojik Grup : Veteriner Perfüzyonluk Solüsyonlar
Neofleks İzodeks-Vet Perfüzyonluk Çözelti
Etken Madde : Her 1 mL;
50 mg Dekstroz anhidrat
9 mg Sodyum klorür
Ticari Şekli : PP torba
Hacim : 500 mL, 1.000 mL
ATC Grup : Elektrolit dengesini etkileyen çözeltiler
Farmakolojik Grup : Veteriner Perfüzyonluk Solüsyonlar