info@turktipsan.com.tr +90 (0312) 844 15 08

Seçme ve Değerlendirme

İnsan Kaynakları tarafından yapılan özgeçmiş bazlı ilk değerlendirme sonucunda uygun adaylara:
– İnsan Kaynakları ve ilgili birim yöneticisi ile ilk yüz yüze görüşme,
– İkinci ve eğer gerekli ise üçüncü görüşme
– Kişilik envanteri uygulamak
– Referans kontrollerinin gerçekleştirilmesi
– Teklif aşaması