info@turktipsan.com.tr +90 (0312) 844 15 08

Kalite Politikamız

TURKTIPSAN Kalite Anlayışı; cGMP, ISO9001 ve ISO13485 kurallarına uygun, ileri teknoloji kullanılarak ve uzman çalışanlar ile sağlık sektörüne, üretici firma sıfatı ile hizmet etmeye yöneliktir.Ürünlerin amaçlanan kullanımı için gereken kalitede olduklarını güvence altına almak temel prensiptir. Kalite Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmek ve geliştirmek asıl hedeftir.

Kuruluş prensiplerine ve kurumsal kimliğine bağlı hareket ederek,

 • Üretimde cGMP (Güncel iyi İmalat Uygulamaları) ve cGLP (Güncel İyi Laboratuvar Uygulamaları) ISO 9001, 13485 ve tüm tıbbi cihaz yönetmelik ve direktif standartları, ulusal ve uluslararası kabul görmüş standartlar gibi yasal gerekliliklere aksaksız uymayı,
 • Tüm süreçlerde; değişen ve gelişen müşteri beklentilerini dikkate alarak ürün ve hizmet kalitemizi sürekli geliştirmeyi ve bu kültürü desteklemeyi,
 • İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmayı ve İş hacmini sürekli geliştirerek, ülke ekonomisine katkıda bulunmayı,
 • Kalite sistemleri çerçevesinde tüm çalışanların daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler haline gelmeleri için ekip çalışmasına önem vererek kalite düzeyini sürekli yükseltmeyi,
 • Teknolojik Arge ve üretim altyapımız ve bilgi teknolojileri imkanlarımızla tüm iş süreçlerimizde önde olmayı,
 • Başlanan her projeyi zamanında, en üst düzey tekniklerle projesine tam uyumlu, istenen kalitede ve bütçe sınırları içinde eksiksiz tamamlamayı,
 • Maliyetleri düşürmek ve karlılığı arttırmak için teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeyi ve uygulamayı,
 • Ürün kalitesinin nihai tüketici kullanımı aşamasına kadar takibini,
 • Politikanın, tüm personele iletilmesi ve personel tarafından anlaşılmasının sağlanmasını,
 • Politikanın, sürekli gözden geçirilmesi ve etkinliğinin sürdürülmesinin sağlanmasını,
 • Çevrenin korunması bilinciyle çalışma stratejisi benimsemek ve İş Sağlığı ve Güvenliği esaslarını göz önünde tutarak çalışmayı,

Kalite Politikası olarak benimsemiştir.