Kişisel Verilerin Korunması

TURKTIPSAN SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE TİCARET A.Ş.

Kamera Kayıt Sistemleri Hakkında Aydınlatma Metni

 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla TURKTIPSAN SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE TİCARET A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

Hizmet binamız içerisindeki giriş kapıları, bina dış cephesi, yemekhane, otopark, depolar, kat koridorları, laboratuvarlarda, üretim alanlarında bulunan toplamda 69 adet güvenlik kameraları vasıtasıyla bina güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi Bilgi İşlem Birimi tarafından denetlenmektedir.

Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Büğdüz Mahallesi Kaymakam Ali Galip Caddesi No:28 AKYURT/ANKARA adresine yazılı olarak gönderebilir veya info@turktipsan.com.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.

 

 

SİTE HARİTASI
© 2021 © TURKTIPSAN A.Ş TÜM HAKLARI SAKLIDIR