info@turktipsan.com.tr +90 (0312) 844 15 08

Santral Ses Kaydı Aydınlatma Metni

(TURKTIPSAN )  Telesekreter

 

(TURKTIPSAN )  müşteri hizmetlerine hoş geldiniz. Görüşmeleriniz hizmet kalitesinin takibi ve işlem güvenliğiniz için kayıt altına alınacaktır. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin aydınlatma metnini dinlemek için 1’i, dahili numarayı biliyorsanız ilgili numarayı tuşlayınız, bilmiyorsanız operatöre bağlanmak için lütfen bekleyiniz.

 

Not: (i) Telefon açıldığında ilk olarak yukarıdaki metin dinletilecek, (ii) 1 tuşlanırsa aşağıdaki metin dinletilecek, (iii) diğer tuşlara basıldığında ise “şu anda yapacağınız görüşmeler hizmet kalitesinin takibi ve güvenliğiniz için kaydedilecektir” denilmeden direkt olarak ilgili birimdeki yetkili kişiye bağlanılacaktır.

 

TURKTIPSAN Santral Ses Kaydı Aydınlatma Metni

 

(TURKTIPSAN) ‘ı arayanların paylaşmış olduğu ad, soyad, telefon numarası ve ses kaydı kişisel verileri;

 

  • arayan kişiye doğru hitap edebilmek,
  • aramanın teyidi,
  • ileride doğabilecek olan uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi,
  • hizmet kalitesi takibi,
  • ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili size bilgi verebilmek,

 

amacıyla sınırlı olarak işlenmektedir. Bu kişisel veriler, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 5. maddesinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebebine bağlı olarak telefon yoluyla otomatik olarak işlenmekte olup sadece hukuki uyuşmazlıklarda talep durumunda ilgili yargı mercileriyle paylaşılacaktır. Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları” Tebliğine göre TURKTIPSAN’a iletebilirsiniz.”

 

Not: Aydınlatma metni bittikten sonra şu seslendirme yapılabilir: “Aydınlatma metnini tekrar dinlemek için 1’i, dahili numarayı biliyorsanız ilgili numarayı tuşlayınız, bilmiyorsanız operatöre bağlanmak için lütfen bekleyiniz.”