info@turktipsan.com.tr +90 (0312) 844 15 08

Candiflu 2 mg/ml I.V. İnfüzyonluk Çözelti

Ürün Kataloğu
Candiflu 2 mg/ml I.V. İnfüzyonluk Çözelti
Etken Madde : Her 100 mL ; 200 mg Flukonazol içerir.
Ticari Şekli : PP torba
Hacim : 50 mL
Farmakoterapötik Grup : Triazol Türevleri