info@turktipsan.com.tr +90 (0312) 844 15 08

Lexsan 500 mg/100 ml IV İnfüzyonluk Çözelti

Ürün Kataloğu
Lexsan 500 mg/100 ml IV İnfüzyonluk Çözelti
Etken Madde : Her 100 mL; 100 mg Levofloksasin
Ticari Şekli : PP torba
Hacim : 100 mL
Farmakoterapötik Grup : Florokinolonlar