info@turktipsan.com.tr +90 (0312) 844 15 08

Neofleks İzoplen-S Dengeli Elektrolit içeren İnfüzyon için Çözelti

Ürün Kataloğu
Neofleks İzoplen-S Dengeli Elektrolit içeren İnfüzyon için Çözelti
Etken Madde : Her 100 mL; 0.53 g Sodyum klorür ,0.037 g Potasyum klorür , 0.03 g Magnezyum klorür hekzahidrat , 0.37 g Sodyum asetat trihidrat ,0.5 g Sodyum glukonat ,0.0008 g Monobazik potasyum fosfat , 0.012 g Dibazik sodyum fosfat heptahidrat içerir.
Ticari Şekli : PP torba PVC torba
Hacim : 500 mL 1000 mL
Farmakoterapötik Grup : İrigasyon çözeltileri