info@turktipsan.com.tr +90 (0312) 844 15 08

Neofleks %20 Mannitol Sudaki Çözeltisi

Ürün Kataloğu
Neofleks %20 Mannitol Sudaki Çözeltisi
Etken Madde : Her 100 mL; 20 g Mannitol
Ticari Şekli : PP torba
Hacim : 100mL, 150mL, 250mL, 500mL, 1.000mL
Farmakolojik Grup : Kan ve Perfüzyon Solüsyonları
Farmakoterapötik Grup : İntravenöz çözeltiler / Ozmotik diürez yapan çözeltiler