info@turktipsan.com.tr +90 (0312) 844 15 08

Neofleks %20 Mannitol Sudaki Çözeltisi

Ürün Kataloğu
Neofleks %20 Mannitol Sudaki Çözeltisi
Etken Madde : Her 100 mL; 20 g Mannitol içerir.
Ticari Şekli : PP torba
Hacim : 100 mL, 150 mL, 250 mL, 500 mL, 1000 mL
Farmakoterapötik Grup : İntravenöz çözeltiler / Ozmotik diürez yapan çözeltiler