info@turktipsan.com.tr +90 (0312) 844 15 08

TTS İzotonik Sodyum Klorür Cerrahi Kullanım İçin İrigasyon Çözeltisi

Ürün Kataloğu
TTS İzotonik Sodyum Klorür Cerrahi Kullanım İçin İrigasyon Çözeltisi
Etken Madde : Her 100 mL; 0.9 g Sodyum klorür
Ticari Şekli : PP şişe
Hacim : 500 mL, 1000 mL
Farmakolojik Grup : Kan ve Perfüzyon Solüsyonları
Farmakoterapötik Grup : Cerrahi irigasyon çözeltileri