info@turktipsan.com.tr +90 (0312) 844 15 08

Turktıpsan Atropin Sülfat 0,5 mg/mL IM/SC/IV Enjeksiyonluk Çözelti

Ürün Kataloğu
Turktıpsan Atropin Sülfat 0,5 mg/mL IM/SC/IV Enjeksiyonluk Çözelti
Etken Madde : Her ampul (1 mL); 0.5 mg atropin sülfat içerir.
Ticari Şekli : Ampul
Hacim : 1 mL
Farmakoterapötik Grup : Antimuskarinikler (Sistemik, parasempatolitik)