info@turktipsan.com.tr +90 (0312) 844 15 08

Turktıpsan Diklofenak Sodyum 75 mg / 3 mL IM Enjeksiyonluk Çözelti

Ürün Kataloğu
Turktıpsan Diklofenak Sodyum 75 mg / 3 mL IM Enjeksiyonluk Çözelti
Etken Madde : Her ampul (4 mL); 75 mg Diklofenak sodyum içerir.
Ticari Şekli : Ampul
Hacim : 4 mL
Farmakoterapötik Grup : Antiinflamatuvar ve anti-romatizmal ürünler, non-steroidler, asetik asit türevleri ve ilişkili maddeler