info@turktipsan.com.tr +90 (0312) 844 15 08

Turktıpsan Feniramin Maleat 45.5 mg / 2 mL IM/IV Enjeksiyonluk Çözelti

Ürün Kataloğu
Turktıpsan Feniramin Maleat 45.5 mg / 2 mL IM/IV Enjeksiyonluk Çözelti
Etken Madde : Her ampul (2 mL); 45.5 mg Feniramin hidrojen maleat içerir.
Ticari Şekli : Ampul
Hacim : 2 mL
Farmakoterapötik Grup : Sistemik kullanılan antihistaminikler, Sübstitüe alkilaminler