info@turktipsan.com.tr +90 (0312) 844 15 08

Turktıpsan Feniramin 45,5 mg / 2 mL

Ürün Kataloğu
Turktıpsan Feniramin 45,5 mg / 2 mL
Etken Madde : Her ampul (2 mL); 45.5 mg Feniramin hidrojen maleat
Ticari Şekli : Ampul
Hacim : 2 mL
Farmakolojik Grup : Antihistaminik
Farmakoterapötik Grup : Sistemik kullanılan antihistaminikler, Sübstitüe alkilaminler