info@turktipsan.com.tr +90 (0312) 844 15 08

Turktıpsan Molar Sodyum 840 mg /10 mL IV Enjeksiyonluk Çözelti

Ürün Kataloğu
Turktıpsan Molar Sodyum 840 mg /10 mL IV Enjeksiyonluk Çözelti
Etken Madde : Her ampul (10 mL); 840 mg Sodyum Bikarbonat içerir.
Ticari Şekli : Ampul
Hacim : 10 mL
Farmakoterapötik Grup : Kan Yerine Kullanılanlar ve Perfüzyon Çözeltiler