info@turktipsan.com.tr +90 (0312) 844 15 08

Turktıpsan Molar Sodyum 840 mg /10 mL

Ürün Kataloğu
Turktıpsan Molar Sodyum 840 mg /10 mL
Etken Madde : Her ampul (10 mL); 840 mg Sodyum Bikarbonat
Ticari Şekli : Ampul
Hacim : 10 mL
Farmakolojik Grup : Kan ve Perfüzyon Solüsyonları
Farmakoterapötik Grup : Kan Yerine Kullanılanlar ve Perfüzyon Çözeltiler