info@turktipsan.com.tr +90 (0312) 844 15 08

Turktıpsan Pirasetam 1 gr/5 mL Enjeksiyonluk Çözelti

Ürün Kataloğu
Turktıpsan Pirasetam 1 gr/5 mL Enjeksiyonluk Çözelti
Etken Madde : Her ampul (5 mL); 1 g Pirasetam içerir.
Ticari Şekli : Ampul
Hacim : 5 ml
Farmakoterapötik Grup : Nootropik