info@turktipsan.com.tr +90 (0312) 844 15 08

Turktıpsan Potasyum Klorür 750 mg / 10 mL Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Ampul

Ürün Kataloğu
Turktıpsan Potasyum Klorür 750 mg / 10 mL Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Ampul
Etken Madde : Her ampul (10 mL); 0.75 g potasyum klorür içerir.
Ticari Şekli : Ampul
Hacim : 10 mL
Farmakoterapötik Grup : Kan Yerine Kullanılanlar ve Perfüzyon Çözeltileri