info@turktipsan.com.tr +90 (0312) 844 15 08

Turktıpsan Potasyum Klorür 750 mg / 10 mL

Ürün Kataloğu
Turktıpsan Potasyum Klorür 750 mg / 10 mL
Etken Madde : Her ampul (10 mL); 0.75 g potasyum klorür
Ticari Şekli : Ampul
Hacim : 10 mL
Farmakolojik Grup : Elektrolit Dengesini Etkileyen Çözeltiler
Farmakoterapötik Grup : Kan Yerine Kullanılanlar ve Perfüzyon Çözeltileri