info@turktipsan.com.tr +90 (0312) 844 15 08

Ürünler

Ürün Kataloğu
Neofleks 1/3 I.V. İnfüzyonluk Çözelti
Etken Madde : Her 100 mL; 3.03 g Dekstroz anhidrat 0.3 g Sodyum klorür
Ticari Şekli : PP şişe
Hacim : 500 mL 1000 mL
Farmakoterapötik Grup : Elektrolit dengesini etkileyen çözeltiler /Karbonhidratlı elektrolit çözeltileri
Turktıpsan Magnezyum Sülfat 1500 mg / 10 ml Enjeksiyonluk Çözelti
Etken Madde : Her ampul (10 mL); 1500 mg Magnezyum Sülfat Heptahidrat
Ticari Şekli : Ampul
Hacim : 10 mL
Farmakoterapötik Grup : Mineral destekleri, magnezyum
Turktıpsan Neostigmin Metil Sülfat 0.5 mg/1 ml Enjeksiyonluk Çözelti
Etken Madde : Her ampul (1 mL); 500 mcg Neostigmin Metil Sülfat
Ticari Şekli : Ampul
Hacim : 1 mL
Farmakoterapötik Grup : Diğer sinir sistemi ilaçları, antikolinesterazlar
Lexsan 500 mg/100 ml IV İnfüzyonluk Çözelti
Etken Madde : Her 100 mL; 100 mg Levofloksasin
Ticari Şekli : PP torba
Hacim : 100mL
Farmakoterapötik Grup : Florokinolonlar
Turktıpsan Moksifloksasin 400 mg/250 mL IV İnfüzyonluk Çözelti
Etken Madde : Her 100 mL; 160 mg Moksifloksasin
Ticari Şekli : PP torba
Hacim : 250mL
Farmakoterapötik Grup : Florokinolonlar
Neokalzol Enjeksiyonluk Çözelti
Etken Madde : Her 1 mL’de; 4 mg Butafosfan, 190 mg Kalsiyum glukonat monohidrat (182,36 mg Kalsiyum glukonata eşdeğer), 45 mg Kalsiyum glukoheptonat anhidrat, 10 mg Kalsiyum d-sakkarat tetrahidrat (7,75 mg Kalsiyum d-sakkarata eşdeğer), 60 mg Magnezyum klorür hekzahidrat (28,13 mg Magnezyum klorüre eşdeğer), 42 mg Borik asit, 0,8 mg Metil paraben
Ticari Şekli : PP şişe
Hacim : 100 mL 250 mL 500 mL 1000mL
ATC Grup : Mineral Destekleri
1 2 3 10