info@turktipsan.com.tr +90 (0312) 844 15 08

Ürünler

Ürün Kataloğu
Neonutriven I.V. İnfüzyonluk Elektrolitli Amino Asit Çözeltisi, Glukoz Çözeltisi ve Lipit Emülsiyonu
Etken Madde : Bölümler arasındaki bölme açılarak karıştırıldığında oluşan karışımın her 100 ml 'si aşağıdaki etkin maddeleri içerir; 2 g Rafine zeytinyağı - Rafine soya yağı karışımı (oran %80-%20), 0.456 g L-alanin , 0.253 g L-arjinin , 0.227 g Glisin , 0.106 g L-histidin , 0.132 g L-izolösin , 0,161 g L- lösin, 0.128 g L-lizin , 0.088 g L-metiyonin , 0.123 g L-fenilalanin , 0.150 g L-prolin , 0.110 g L-serin, 0,092 g L-treonin ,0.040 g L-triptofan, 0.009 g L-trozin , 0.128 g L-valin, 0.098 g Sodyum asetat trihidrat , 0.214 g Sodyum gliserofosfat pentahidrat, 0.119 g Potasyum klorür , 0.045 g Magnezyum klorür hekzahidrat , 8 g Glukoz , 0.030 g Kalsiyum klorür dihidrat içerir.
Ticari Şekli : Poliolefin Torba
Hacim : 1000 mL , 1500 mL , 2000 mL
Farmakoterapötik Grup : Parenteral beslenme çözeltileri / Kombinasyonlar
Neofleks %5 Dekstroz %0,45 Sodyum Klorür Sudaki Çözeltisi
Etken Madde : Her 100 mL ; 5 g Deksroz anhidrat , 0,45 g Sodyum klorür içerir.
Ticari Şekli : PP şişe
Hacim : 500 mL, 1000 mL
Farmakoterapötik Grup : Elektrolitler (Karbonhidratlı)
Neofleks %5 Dekstroz Sudaki Çözeltisi
Etken Madde : Her 10 mL ; 5 g Dekstroz anhidrat içerir.
Ticari Şekli : PP şişe
Hacim : 50 mL , 100 mL , 150 mL , 250 mL , 500 mL, 1000 mL
Farmakoterapötik Grup : Parenteral beslenme çözeltileri / Karbonhidratlar
Neofleks %0,9 İzotonik Sodyum Klorür Sudaki Çözeltisi
Etken Madde : Her 100 mL ; 0,9 g Sodyum klorür içerir.
Ticari Şekli : PP şişe
Hacim : 50 mL , 100 mL , 150 mL , 250 mL , 500 mL, 1000 mL
Farmakoterapötik Grup : İntravenöz çözeltiler/Elektrolit dengesini etkileyen çözeltiler.
Candiflu 2 mg/ml I.V. İnfüzyonluk Çözelti
Etken Madde : Her 100 mL ; 200 mg Flukonazol içerir.
Ticari Şekli : PP torba
Hacim : 50 mL
Farmakoterapötik Grup : Triazol Türevleri
Turktıpsan Pirasetam 1 gr/5 mL Enjeksiyonluk Çözelti
Etken Madde : Her ampul (5 mL); 1 g Pirasetam içerir.
Ticari Şekli : Ampul
Hacim : 5 ml
Farmakoterapötik Grup : Nootropik
1 2 3 12