info@turktipsan.com.tr +90 (0312) 844 15 08

Ürünler

Ürün Kataloğu
Neofleks %20 Mannitol Sudaki Çözeltisi
Etken Madde : Her 100 mL; 20 g Mannitol içerir.
Ticari Şekli : PP torba
Hacim : 100 mL, 150 mL, 250 mL, 500 mL, 1000 mL
Farmakoterapötik Grup : İntravenöz çözeltiler / Ozmotik diürez yapan çözeltiler
Neofleks % 3 Hipertonik Sodyum Klorür Sudaki Çözeltisi
Etken Madde : Her 100 mL; 3.0 g Sodyum klorür içerir.
Ticari Şekli : PP torba
Hacim : 50 mL, 100 mL, 150 mL , 250 mL
Farmakoterapötik Grup : Elektrolit dengesini etkileyen çözeltiler
Neofleks 1/3 I.V. İnfüzyon için Enjeksiyonluk Çözelti
Etken Madde : Her 100 mL; 3.33 g Dekstroz anhidrat , 0.3 g Sodyum klorür içerir.
Ticari Şekli : PP torba PVC torba
Hacim : 250 mL, 500 mL
Farmakoterapötik Grup : Elektrolit dengesini etkileyen çözeltiler / Karbonhidratlı elektrolit çözeltiler
Neofleks % 5 Dekstroz % 0,9 Sodyum Klorür Sudaki Çözeltisi
Etken Madde : Her 100 mL; 5 g Dekstroz anhidrat , 0.9 g Sodyum klorür içerir.
Ticari Şekli : PP torba
Hacim : 500 mL, 1000 mL
Farmakoterapötik Grup : Elektrolit dengesini etkileyen çözeltiler / Karbonhidratlı elektrolit çözeltileri
Neofleks % 5 Dekstroz % 0,45 Sodyum Klorür Sudaki Çözeltisi
Etken Madde : Her 100 mL; 5 g Dekstroz anhidrat, 0.45 g Sodyum klorür içerir.
Ticari Şekli : PP torba PVC torba
Hacim : 250 mL, 500 mL, 1000 mL
Farmakoterapötik Grup : Elektrolit dengesini etkileyen çözeltiler / Karbonhidratlı elektrolit çözeltileri
Neofleks % 5 Dekstroz, % 0,2 Sodyum Klorür Sudaki Çözeltisi
Etken Madde : Her 100 mL; 5 g Dekstroz anhidrat 0.2 g Sodyum klorür içerir.
Ticari Şekli : PP torba
Hacim : 250 mL, 500 mL
Farmakoterapötik Grup : Elektrolit dengesini etkileyen çözeltiler / Karbonhidratlı elektrolit çözeltileri