info@turktipsan.com.tr +90 (0312) 844 15 08

Ürünler

Ürün Kataloğu
Turktıpsan Lidokain Hidroklorür – Adrenalin 40 mg + 0.025 mg/ 2 mL Enjeksiyonluk Çözelti
Etken Madde : Her ampul (2 mL); 40 mg Lidokain hidroklorür, 0,025 mg Adrenalin baz içerir.
Ticari Şekli : Ampul
Hacim : 2 mL
Farmakoterapötik Grup : Amid yapılı lokal anestezikler
Turktıpsan Furosemid 20 mg/2 mL Enjeksiyonluk ve İnfüzyonluk Çözelti
Etken Madde : Her ampul (2 mL); 20 mg Furosemid içerir.
Ticari Şekli : Ampul
Hacim : 2 mL
Farmakoterapötik Grup : Kıvrım diüretikleri
Turktıpsan Atropin Sülfat 1 mg/mL IM/SC/IV Enjeksiyonluk Çözelti
Etken Madde : Her ampul (1 mL); 1 mg atropin sülfat içerir.
Ticari Şekli : Ampul
Hacim : 1 mL
Farmakoterapötik Grup : Antimuskarinikler (Sistemik, parasempatolitik)
Turktıpsan Atropin Sülfat 0,5 mg/mL IM/SC/IV Enjeksiyonluk Çözelti
Etken Madde : Her ampul (1 mL); 0.5 mg atropin sülfat içerir.
Ticari Şekli : Ampul
Hacim : 1 mL
Farmakoterapötik Grup : Antimuskarinikler (Sistemik, parasempatolitik)
Turktıpsan Atropin Sülfat 0,25 mg/mL IM/SC/IV Enjeksiyonluk Çözelti
Etken Madde : Her ampul (1 mL); 0.25 mg atropin sülfat içerir.
Ticari Şekli : Ampul
Hacim : 1 mL
Farmakoterapötik Grup : Antimuskarinikler (Sistemik, parasempatolitik)
Turktıpsan Gentamisin Sulfat 80 mg /2 mL IM/IV Enjeksiyonluk/İnfüzyonluk Çözelti
Etken Madde : Her ampul (2 mL); 80 mg Gentamisin (sülfat olarak) içerir.
Ticari Şekli : Ampul
Hacim : 2 mL
Farmakoterapötik Grup : Aminoglikozid antibakteriyeller