info@turktipsan.com.tr +90 (0312) 844 15 08

Ürünler

Ürün Kataloğu
Neofleks %5 Dekstro-Vet Perfüzyonluk Çözelti
Etken Madde : Her 1 mL; 50 mg Dekstroz anhidrat
Ticari Şekli : PP torba
Hacim : 500 mL, 1.000 mL
ATC Grup : Parenteral Beslenme Çözeltileri
Neofleks İzo-Vet Perfüzyonluk Çözelti
Etken Madde : Her 1 mL; 9 mg Sodyum klorür
Ticari Şekli : PVC torba
Hacim : 500 mL, 1.000 mL
ATC Grup : Elektrolit dengesini etkileyen çözeltiler
NEOSET İnfüzyon Seti
Etken Madde : İnfüzyon Seti
Ticari Şekli : İnfüzyon Seti
Hacim : İnfüzyon Seti
ATC Grup : İnfüzyon Seti
Farmakolojik Grup : İnfüzyon Seti
Farmakoterapötik Grup : İnfüzyon Seti
Turktıpsan Levetirasetam 500 mg / 5 mL
Turktıpsan Dobutamin 250 mg / 20 mL Flakon
Turktıpsan Flukonazol 2 mg / 100 mL Flakon