info@turktipsan.com.tr +90 (0312) 844 15 08

Ürünler

Ürün Kataloğu
Turktıpsan Metoklopramid Hidroklorür 10 mg / 2 mL Enjeksiyonluk Çözelti
Etken Madde : Her ampul (2 mL); 10 mg Metoklopramid hidroklorür içerir.
Ticari Şekli : Ampul
Hacim : 2 mL
Farmakoterapötik Grup : Fonksiyonel gastrointestinal hastalıklarda kullanılan ilaçlar, propülsifler
Turktıpsan Metamizol Sodyum 1000 mg / 2 mL IM/IV Enjeksiyonluk Çözelti
Etken Madde : Her ampul (2 mL); 1000 mg Metamizol sodyum içerir.
Ticari Şekli : Ampul
Hacim : 2 mL
Farmakoterapötik Grup : Pirazolonlar
Turktıpsan Feniramin Maleat 45.5 mg / 2 mL IM/IV Enjeksiyonluk Çözelti
Etken Madde : Her ampul (2 mL); 45.5 mg Feniramin hidrojen maleat içerir.
Ticari Şekli : Ampul
Hacim : 2 mL
Farmakoterapötik Grup : Sistemik kullanılan antihistaminikler, Sübstitüe alkilaminler
Turktıpsan Diklofenak Sodyum 75 mg / 3 mL IM Enjeksiyonluk Çözelti
Etken Madde : Her ampul (4 mL); 75 mg Diklofenak sodyum içerir.
Ticari Şekli : Ampul
Hacim : 4 mL
Farmakoterapötik Grup : Antiinflamatuvar ve anti-romatizmal ürünler, non-steroidler, asetik asit türevleri ve ilişkili maddeler
TTS İzotonik %0.9 Sodyum Klorür Cerrahi Kullanım İçin İrigasyon Çözeltisi
Etken Madde : Her 100 mL; 0.9 g Sodyum klorür içerir.
Ticari Şekli : PP şişe
Hacim : 500 mL, 1000 mL
Farmakoterapötik Grup : İrigasyon çözeltileri
Neofleks %5 Mannitol İrigasyon Çözeltisi
Etken Madde : Her 100 mL; 5 g Mannitol içerir.
Ticari Şekli : PP torba PVC torba
Hacim : 3000 mL
Farmakoterapötik Grup : Cerrahi irigasyon çözeltileri