info@turktipsan.com.tr +90 (0312) 844 15 08

Ürünler

Ürün Kataloğu
Turktıpsan Magnezyum Sülfat 40 g / 1000 mL IV İnfüzyon için Çözelti
Etken Madde : Her 100 mL; 4 g Magnezyum sülfat heptahidrat içerir.
Ticari Şekli : PP torba
Hacim : 1000 mL
Farmakoterapötik Grup : Mineral destekleri
Turktıpsan Magnezyum Sülfat 4 g / 100 mL IV İnfüzyon için Çözelti
Etken Madde : Her 100 mL; 4 g Magnezyum sülfat heptahidrat içerir.
Ticari Şekli : PP torba
Hacim : 100 mL
Farmakoterapötik Grup : Mineral destekleri
Neofleks % 0.2 Teofilin % 4.55 Dekstroz IV. Enjeksiyonluk Çözelti
Etken Madde : Her 100 mL; 200 mg Teofilin anhidrat , 4.55 g Dekstroz anhidrat içerir.
Ticari Şekli : PP torba
Hacim : 100 mL
Farmakoterapötik Grup : Obstrüktif solunum yolu hastalıklarında kullanılan diğer sistemik ilaçlar, Ksantinler
Neofleks % 0.5 Metronidazol I.V. Enjeksiyonluk Çözelti
Etken Madde : Her 100 mL; 500 mg Metronidazol içerir.
Ticari Şekli : PP torba
Hacim : 100 mL
Farmakoterapötik Grup : Anaerobisitler
Neohes %6 HES %0.9 Sodyum Klorür I.V. İnfüzyon İçin Çözelti
Etken Madde : Her 100 mL; 6 g Poli (O-2-hidroksietil) nişasta , 0.9 g Sodyum klorür içerir.
Ticari Şekli : PP torba
Hacim : 500 mL
Farmakoterapötik Grup : Kan yerine kullanılanlar ve plazma protein fraksiyonu
Neofleks İzoplen-S Dengeli Elektrolit içeren İnfüzyon için Çözelti
Etken Madde : Her 100 mL; 0.53 g Sodyum klorür ,0.037 g Potasyum klorür , 0.03 g Magnezyum klorür hekzahidrat , 0.37 g Sodyum asetat trihidrat ,0.5 g Sodyum glukonat ,0.0008 g Monobazik potasyum fosfat , 0.012 g Dibazik sodyum fosfat heptahidrat içerir.
Ticari Şekli : PP torba PVC torba
Hacim : 500 mL 1000 mL
Farmakoterapötik Grup : İrigasyon çözeltileri