info@turktipsan.com.tr +90 (0312) 844 15 08

Ürünler

Ürün Kataloğu
Neofleks 1/3 I.V. İnfüzyonluk Çözelti (PP şişe imal)
Etken Madde : Her 100 mL;
3.03 g Dekstroz anhidrat
0.3 g Sodyum klorür
Hacim : 500 mL 1000 mL
Farmakolojik Grup : Temel IV Solüsyonlar
Farmakoterapötik Grup : Elektrolit dengesini etkileyen çözeltiler /Karbonhidratlı elektrolit çözeltileri
Turktıpsan Magnezyum Sülfat 1500 mg / 10 ml Enjeksiyonluk Çözelti
Etken Madde : Her ampul (10 mL);
1500 mg Magnezyum Sülfat Heptahidrat
Ticari Şekli : Ampul
Hacim : 10 mL
Farmakolojik Grup : Ampuller
Farmakoterapötik Grup : Mineral destekleri, magnezyum
Turktıpsan Neostigmin Metil Sülfat 0.5 mg/1 ml Enjeksiyonluk Çözelti
Etken Madde : Her ampul (1 mL);
500 mcg Neostigmin Metil Sülfat
Ticari Şekli : Ampul
Hacim : 1 mL
Farmakolojik Grup : Ampuller
Farmakoterapötik Grup : Diğer sinir sistemi ilaçları, antikolinesterazlar
Lexsan 500 mg/100 ml IV İnfüzyonluk Çözelti
Etken Madde : Her 100 mL;
100 mg Levofloksasin
Ticari Şekli : PP torba
Hacim : 100mL
Farmakolojik Grup : Premiks Solüsyonları
Farmakoterapötik Grup : Florokinolonlar
Turktıpsan Moksifloksasin 400 mg/250 mL IV İnfüzyonluk Çözelti
Etken Madde : Her 100 mL;
160 mg Moksifloksasin
Ticari Şekli : PP torba
Hacim : 250mL
Farmakolojik Grup : Premiks Solüsyonları
Farmakoterapötik Grup : Florokinolonlar
Neokalzol Enjeksiyonluk Çözelti
Etken Madde : Her 1 mL’de;
4 mg Butafosfan,
190 mg Kalsiyum glukonat monohidrat (182,36 mg Kalsiyum glukonata eşdeğer),
45 mg Kalsiyum glukoheptonat anhidrat,
10 mg Kalsiyum d-sakkarat tetrahidrat (7,75 mg Kalsiyum d-sakkarata eşdeğer),
60 mg Magnezyum klorür hekzahidrat (28,13 mg Magnezyum klorüre eşdeğer),
42 mg Borik asit,
0,8 mg Metil paraben
Ticari Şekli : PP şişe
Hacim : 100 mL 250 mL 500 mL 1000mL
ATC Grup : Mineral Destekleri
Farmakolojik Grup : Veteriner Enjeksiyonluk Çözelti
1 2 3 10